Thủ thuật lập trình Access Archive

Latest Posts

Cách làm việc với form trong Access 2016

Cách làm việc với form trong Access 2016

Việc điền thông tin vào form trở nên dễ dàng hơn nhiều so với việc điền thẳng vào bảng dữ liệu. Form giúp phân loại thông tin vào đúng nơi cần điền và đúng theo định dạng có sẵn. Từ đó

Hướng dẫn cách quản lý dữ liệu database và các đối tượng trong Access 2016

Mỗi database trong Access sẽ bao gồm nhiều loại đối tượng khác nhau để bạn tương tác với dữ liệu. Chúng có thể ở dạng form mẫu để điền khảo sát, câu hỏi tìm kiếm thông tin, báo cáo phân tích,

Hướng dẫn tạo báo cáo (report) trong Access 2016

Nếu bạn cần chia sẻ thông tin trong cơ sở dữ liệu cho người khác nhưng lại không muốn người đó tự ý thao tác ngay trên cơ sở dữ liệu của mình thì bạn nên nghĩ đến việc tạo 1
Cách tạo một câu hỏi truy vấn (Query) căn bản trong Access 2016

Cách tạo một câu hỏi truy vấn (Query) căn bản trong Access 2016

Sức mạnh thực sự của 1 cơ sở dữ liệu đến từ khả năng thu thập và phân tích dữ liệu thông qua việc sử dụng câu hỏi truy vấn (Query). Query giúp bạn lấy được các thông tin cần thiết
Hướng dẫn tạo lập cơ sở dữ liệu trong Access 2016

Hướng dẫn tạo lập cơ sở dữ liệu trong Access 2016

Sau khi đã thành thục cách sử dụng và chỉnh sửa cơ sở dữ liệu hiện có, bạn cần sẵn sàng thử tạo lập 1 cơ sở dữ liệu của riêng mình. Việc tạo lập này khá phức tạp – đến

Hướng dẫn phân loại và lọc bản ghi (Record) trong Access 2016

Trong Access, bạn có thể làm việc với một khối lượng dữ liệu vô cùng đồ sộ, mà nếu chỉ nhìn sơ qua thì bạn khó có thể đọc hiểu được. Khi đó, công cụ Phân loại và Lọc dữ liệu
Cách tạo một câu hỏi truy vấn (Query) dạng đa bảng trong Access 2016

Cách tạo một câu hỏi truy vấn (Query) dạng đa bảng trong Access 2016

Trong ví dụ trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách tạo query căn bản với chỉ một bảng dữ liệu. Phần lớn các câu hỏi truy vấn được sử dụng trong Access 2016 thường tận dụng nhiều hơn

Hướng dẫn chỉnh sửa bảng dữ liệu trong Access 2016

Trong quá trình làm việc với cơ sở dữ liệu, đôi khi bạn muốn chỉnh sửa nội dung bảng dữ liệu. Để phục vụ mong muốn của người dùng, Access cung cấp rất nhiều tùy chọn chỉnh sửa bảng biểu để
Hướng dẫn tạo lập form trong Access 2016

Hướng dẫn tạo lập form trong Access 2016

Tạo lập form từ cơ sở dữ liệu giúp việc nhập liệu của bạn trở nên thuận tiện hơn. Trong quá trình tạo form, bạn có thể định dạng nó sao cho phù hợp với tính chất của cơ sở dữ

Cách tạo truy vấn lặp dữ liệu trong Access 2016

Truy vấn lặp dữ liệu cho phép bạn tìm kiếm và nhận dạng các bản ghi bị trùng lặp trong cùng 1 bảng dữ liệu hoặc các bảng khác nhau. Một bản ghi bị lặp tức là bản ghi đó coi