Hướng dẫn lọc dữ liệu trùng lặp trong Excel

Hướng dẫn lọc dữ liệu trùng lặp trong Excel

Lọc dữ liệu trùng lặp xong excel là xóa đi dữ liệu bị trùng trong bảng tính excel. Nếu có quá dữ liệu, việc lọc dữ liệu bằng tay sẽ mất rất nhiều thời gian của người sử dụng. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thủ thuật lọc dữ liệu trùng lặp một cách đơn giản và …

Read More »