Home / Thủ thuật tin học văn phòng / Thủ thuật Excel / Hướng dẫn lấy tên miền từ địa chỉ Email

Hướng dẫn lấy tên miền từ địa chỉ Email

Trong bài viết trước, Tinhocmoi.com đã hướng dẫn bạn cách lấy tên từ địa chỉ Email. Lần này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách lấy tên miền từ địa chỉ Email cụ thể.

Công thức lấy tên miền từ địa chỉ Email

Để lấy tên miền từ địa chỉ Email ta sử dụng công thức sau:

=RIGHT(địa chỉ email,LEN(địa chỉ email)FIND(“@”,địa chỉ email))

Trong đó:

Hàm FIND sẽ tìm ra vị trí kí tự “@” trong chuỗi địa chỉ email.

Hàm LEN trả về số lượng kí tự của địa chỉ email.

Hàm RIGHT lấy ra một số lượng kí tự từ chuỗi ban đầu.

Kết hợp lại, các hàm hoạt động như sau:

Sử dụng hàm FIND tìm ra vị trí của kí tự “@” trong email. Sử dụng hàm LEN lấy số lượng kí tự email. Sau đó trừ đi kết quả của hàm FIND sẽ ra được số lượng kí tự đứng sau kí tự “@”. Cuối cùng sử dụng hàm RIGHT trả về từng đó kí tự trong chuỗi.

Ví dụ

Hướng dẫn lấy tên miền từ địa chỉ Email

Ta sẽ tiến hành tách tên miền khỏi 4 email bằng cách sử dụng công thức trên. Bắt đầu tại ô B1, nhập công thức tham chiếu tới A1:

=RIGHT(A1,LEN(A1)-FIND(“@”,A1))

Sau đó, sử dụng AutoFill đưa công thức xuống những ô còn lại. Ta thu được kết quả:

Hướng dẫn lấy tên miền từ địa chỉ Email

Không khó phải không nào?

Xem thêm:  Gỡ bảo vệ nhiều trang tính cùng lúc trong Excel

Check Also

Hướng dẫn tính số năm bằng hàm YEARFRAC

Trong bài viết này, Tinhocmoi.com sẽ hướng dẫn bạn cách tính số năm bằng hàm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *