Home / Hệ thống máy tính / Thủ thuật macOS

Thủ thuật macOS

Cách chặn cuộc gọi FaceTime và iMessages trên Mac

Cách chặn cuộc gọi FaceTime và iMessages trên Mac

Các bạn có cảm thấy khó chịu khi chúng nó suốt ngày gọi FaceTime và nhắc tin iMessages hỏi xin link video 16 phút không? Nếu chúng nó làm phiền nhiều quá thì các bạn có thể chặn chúng nó lại cho đỡ phiền, và dưới đây là giải pháp cho bạn. Trong khi iMessages và FaceTime trên Mac là …

Read More »